oyhs

Hayatı kendine göre yaşıyan , mutluluk kaynağı ve mutsuz. Acaip kıskanç bi kız var ya işte , o benim . Arkadaş canlısı her türlü insanı seven ,ATATÜRKÇÜ . Oldfashioned rock hastası . The beatles ,Lana Del Rey Cream ve The Doors 'suz , yaşayamayan esmer kız
BEN İNSAN ZENGİNİYİM .


Twitter : @oldfashionedpup. Neyse .

Barbara Bouchet, 1970

(Source: mabellonghetti, via quiet-beatle)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter